Dir0gol Ab4ng K4ndung Sendiri Sel4ma 3 Tahun

ISU SEMASA

NEW DELHI: Seorang gadis berusia 15 tahun membuat lap0ran p0lis selepas mendak wa dir0  gol abang kandungnya selama tiga tahun di rumah sewa di Makarba, Ahmedabad.

Times of India melap0rkan, mang sa bukan sahaja hilang da ra angk ara abangnya yang berusia 26 tahun, malah, turut diancam bu nuh sekiranya mendedahkan perkara itu.

Menerusi lap0r an p0lis itu, remaja itu dikatakan dibawa ting gal bersama aban gnya selepas kem4tian ibu dan bapanya.

Setelah man gsa tidak datang bulan selama tiga bulan, ibu saudara membaw anya ke hosp ital bagi menjalani pemeriksaan.

Mangsa diperk0 sa oleh aba ngnya buat kali pertama pada 29 Januari 2019 dan diu gut bu nuh sekiranya memberitahu mengenai perkara itu.

Mang sa kerap dir0 gol apabila mendapati dia keseor angan di rumah atau semasa isteri susp3k sedang tidur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *