R0gol An4k Tiri Umur 12 T4hun Dipenj4ra 1,050 T4hun

ISU SEMASA

PETALING JAYA: Seorang lelaki yang dijatuhi huku man penj ara selama 1,050 tahun kerana merog ol ana k tiri nya berusia 12 tahun kini berusaha untuk menget  epikan sabitan berkenaan, kata peguamnya.KA Ramu memberitahu FMT, pengang gur itu memfailkan notis rayuan terhadap sab itan dan huk uman berkenaan dengan bantuan pihak berkuasa penja ra Kajang walaupun dia telah menga        ku bersa ah di hadapan hakim Mahkamah Sesyen Klang pada Januari.

 

Bagaimanapun, tiada tarikh penden garan ra yuan ditetapkan kerana Mahk amah Tin ggi masih menunggu hakim perbic araan, M Kunasundary, untuk mengemu kakan ala san penghak imannya.“Kami akan memfailkan petisy en ra yuan bahawa hakim telah sil ap sebaik penghakiman tersedia,” kata Ramu, yang dilantik untuk mewakili lelaki berkenaan di Mahkamah Tinggi Shah Alam.

 

Ramu, yang mengendalikan kes berkenaan secara pro bono, menarik balik permoh onannya selepas lelaki berkenaan memfai lkan ray uan dari penj ara.Peguam itu berkata, beliau memfailkan sema kan, bukan rayuan kerana tidak mendapat ara han daripada tertud uh, yang ketika itu tidak diwakili peguam.Dia kemudian melan tik Ramu untuk mewakilinya ketika dihadapkan ke mahkamah untuk sebutan semula sem  akan pada Februari.

Pada 27 Jan, Kunasundary menjatuhkan huk uman penj ara tersebut dan 24 sebatan ke atas penganggur itu kerana melakukan serangan seksual terhadap kanak-kanak bawah umur sebanyak 105 kali dalam masa dua tahun.Beliau memerintahkan tertuduh menjala ni huku man penjara 10 tahun dan dua seb atan bagi setiap pertu duhan dengan huk uman dijalankan secara berturut-turut dari tarikh tertud uh ditahan pada 20 Jan.

 

Tertuduh melakukan kesalahan tersebut di sebuah kediaman di Sungai Way, Petaling, Selangor, dari 5 Jan 2018 hingga 24 Feb 2020.Seksyen 376B Kanun Keseks aan memperun tukkan huk uman penj ara tidak kurang daripada 10 tahun dan tidak melebihi 30 tahun serta se batan.Seorang peguam kanan, N Sivananathan sebelum ini menyi fatkan huk uman tersebut sebagai “tidak mas uk akal” kerana ia dikira sebagai huku man penja ra seumu r hidup.

Beliau tidak pernah melihat huku man tahanan yang begitu lama kerana hayat pesa lah tidak cukup pan jang untuk menyempu rnakan temp h hukuman tersebut, katanya.

Beliau sebelum ini memfailkan permohonan untuk semakan kes lelaki berkenaan di Mahkamah Tinggi selepas tempoh hukuman penjaranya yang dikatakan melampau mendapat liputan meluas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *