Ini Akibatnya Jika Ibubapa Membiarkan Anak-Anak Keluar Sesuka Hati Dari Rumah

Uncategorized

Risikonya Kebebasan yang Tanpa Batas Hai para orangtua, anak-anakmu lelaki dan perempuan belum dijaga sebagaimana mestinya. Sekali-kali mereka tidak boleh dibiarkan pergi dan datang sesuka kemahuan mereka tanpa persetu juan ibubapa.

Kebebasan yang diberikan kepada anak-anak zaman ini membawa akibat kebina saan terhadap beribu-ribu orang. Betapa banyaknya orang muda yang berke liaran di jalanan pada waktu malam dan ibubapa merasa puas tanpa mengetahui dengan siapa anak-anak mereka bergaul. Terlalu sering pe ngaruh rakan mereka cenderung membawa kemeros otan moral.

 

Di bawah naungan yang gel ap anak lelaki berkumpul dalam kelompok-kelompok untuk mempelajari pelajaran-pelajaran mereka yang per tama, yaitu bermain kad, berju di, mero kok dan mencuba minuman ker as sedikit demi sedikit.

 

Anak lelaki dari orangtua yang beragama berani pergi ke warung minuman ker as untuk menikmati makan malam sesuka hatinya, maka dengan demikian menempatkan dirinya ke tempat penggodaan . Suasana tempat-tempat seperti ini penuh dengan hujan masalah. Tiada seorang pun yang dapat bertahan di tempat seperti ini tanpa tergoda untuk menjadi jahat.

 

Dengan pergaulan yang demikian inilah maka para pemuda yang tadinya dapat dipercayai, kini menjadi pema buk dan penjah at. Keja hatan harus dibendung sebegini mungkin. Hai ibubapa, sebelum engkau mengetahui pergaulan mereka tidak menda tangkan keragu-raguan, jangan izinkan anak-anakmu pergi ke jalanan pada malam hari untuk diajak berolahraga di luar rumah atau mengun jungi teman lelakiĀ  lain untuk menikmati hiburan.

 

Jikalau peraturan ini dijalankan dengan ketat, penurutan kepada peraturan itu akan menjadi kebiasaan dan keinginan untuk melanggar akan segera lenyap.Ā¹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *