”KurVng R4kyat H4mpir Dua Bul4n Tidak Lagi Rel3ven” TMJ

ISU SEMASA

JOHOR BAHRU – Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim mahu Prose dur Oper asi Stan dard (SOP) yang digun akan keraj aan dalam mela wan pande mik Covid-19 ketika ini dikaji semula.

 

Baginda bertitah, hal demikian kerana tinda kan ‘mengur ung’ rakyat seperti yang dilaksan akan ketika ini sudah tidak relevan lagi.“Rakyat kini sudah dikur ung hampir dua bulan dan saya bimbang rakyat kini mengala mi masa lah kesih tan men tal dan fizi kal yang ter uk. Di samping itu, mas alah sosioeko nomi juga tim bul akib at situasi ini yang berpanjangan.

“Saya berpendapat bahawa SOP patut dikaji semula secara holistik dan berasaskan data yang sahih. Setakat menguru ng rakyat sudah tidak lagi relevan,” titah baginda dalam satu kenyataan di sini hari ini.

 

Tunku Ismail bertitah demikian ketika menerima menghadap Menteri Besar, Datuk Ir. Hasni Mohammad; Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Azmi Rohani dan Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Belia dan Sukan negeri, Datuk Onn Hafiz Ghazi.

 

Tunku Ismail turut bertitah agar kerajaan negeri mempercepatkan lagi pelaksanaan inisiati f-inisiatif melaw an pandemik Covid-19 yang kini dilihat dalam keadaan yang kritikal.-K! ONLINE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *