N3tizen Pers0al JPNP Teb4ng P0kok Durian Musang King, Tanah itu diw4rtakan Dan Ker4jaan Negeri Uruskan, Tak Perlu T3bang.

Uncategorized

PETALING JAYA: Tindakan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang (JPNP) meneb4ng p0kok durian Musang King yang lebat berbuah di kawasan seluas 101 hektar dekat Hutan Simpan Batu Talam dipers0alkan oleh netizan.

Mereka bertanya kenapa pok0k yang sedang berbuah lebat itu dit3bang begitu sahaja.

Kata mereka, tidak b0lehkah jika tanah itu dir4mpas dan semua p0kok durian itu diw4rtakan sebagai hak kerajaan negeri kemudian letakkan di bawah anak syarikat kerajaan negeri untuk diurVskan.

Lagi pula kata mereka, kawasan itu sudah dius4hakan oleh 20 pekebun sejak 20 tahun lalu.

Agak meny3dihkan apabila p0kok-p0kok durian musang king itu diteb4ng ketika buahnya hampir gVgur.

Pengguna Facebo0k K0ri Ariff berkata: “Apabila kerajaan negeri mengambil balik tanah itu dan memang pun hak kerajaan negeri, maka ia menjadi milik kerajaan negeri yang bererti milik rakyat, khususnya rakyat negeri Pahang.

“Sekurang-kurangnya, buah durian musang king itu boleh dihadiahkan kepada rakyat Pahang B40 dan M40 yang tidak mampu membeli buah berkenaan.
Jadi, semua 0rang mampu merasai kelazatan musang king.
“Tetapi, Jabatan Perhutanan kini c3nderung untuk memusn4hkan semuanya. Mungkinlah ada sebab tertentu. Mungkin juga durian bukan kateg0ri p0kok hutan.
Jika dimilik negerikan p0kok itu, barangkali semua 0rang Pahang akan dapat menikmati durian musang king.”
Ahli Parlimen Raub, Tengku Zulpuri Raja Puji berkata, keseluruhnya sebanyak 200 pok0k berumur antara 17 hingg 18 tahun telah dit3bang.

Katanya, kerajaan negeri bersama dengan agensi-agensi terbabit sepatut duduk berunding bagi menyel3saikan m4salah teersebut secara baik.

“Di Rauh terdapat lebih 11,000 kaw4san tanah har4m termasuk kawasan Melayu, jangan ambil tind4kan berdas4rkan prov0kasi k4um.

“Minta Menteri Besar Pahang supaya ada t0lak ansur seles4ikan m4salah rakyat. Ini sudah 20 tahun. Kalau diteb4ng ketika usia satu tahun mungkin orang boleh terima.

 

sumber:Utusan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *