Suami Men3kup Muka Isteri Dgn B4ntal Sehingga M4ti, Lalu Reka Cerita Isteri M4ti Ker4na C0vid-19

ISU SEMASA

HYDERABAD: Seorang lelaki ditaha n polis di bandar ini selepas dia dida kwa mene kup muka isterinya den gan bantal sehingga ma ti kerana mengesya ki wanita itu cu rang.

 

Menurut polis, selepas membu nuh isterinya, suspek yang dikenali sebagai Ramavath Vijay mereka cerita bahawa wanita itu mening gal du nia akibat Covid-19 bagi menge lak perbuatan nya terbon gkar.

 

“Ramavath Kavitha, 21, dibun uh oleh suaminya di rumah mereka di Vaidehi Nagar, ketika tidur kira-kira pukul 3 pagi waktu tempatan pada 18 Jun lalu.“Vijay mengesyaki iste rinya mempunyai hubun gan dengan lelaki lain menyebabkan dia membun uh wanita tersebut dan memaklu mkan kepada keluarganya Kavitha ma ut akibat Covid-19,” jelas polis.

 

Selepas membu nuh isterinya, Vijay membawa ma yat wanita itu ke kampung halamannya dan melakukan upacara pengebu mian, selain tidak membenarkan keluarganya menye ntuh may at Kavitha atas alasan Covid-19.

 

Namun, keluarga iste rinya merag ui cerita Vijay lalu membuat lap oran po lis dan hasil soal siasat, suspek mengakui membun uh Kavitha serta memberita hu wanita itu tidak dijang kiti Covid-19.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *