Suas4na Teg4ng Di Luar Makh4mah Semasa Pr0ses Rem4n Pekebun Mus4ng King

ISU SEMASA

KUANTAN: Seramai 18 0rang disy4ki pek3bun har4m durian Musang King yang dit4han dalam 0per4si penguatkuasaan memusn4hkan kebun h4ram durian Musang King dalam Hutan Simpan Kekal (HSK) Batu Talam di Raub dekat sini, dibawa ke Mahk4mah Majistret Raub, untuk perintah tah4nan rem4n.

Difahamkan, proses berkenaan hari ini terg4nggu ek0ran ada pihak cuba mengh4lang tugas pihak berkuasa melaksanakannya sehingga menc3tuskan suasana sed1kit teg4ng di luar pekarangan mahkam4h berken4an.

Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Pahang (JPNP), Datuk Dr. Hizamri Mohd. Yasin berkata, kesemua 18 pekebun itu dalam pr0ses rem4n hari ini.

Semalam, tular beber4pa rak4man vide0 dan g4mbar yang memaparkan pr0vokasi mel4mpau oleh pengusaha kebun h4ram terhadap Pasukan penguatkuasaan HSK di Batu Talam dengan keluasan yang dianggarkan sekitar 101 hektar.

Penguatkuasaan tersebut dilaksanakan 0leh Jabatan Perhut4nan Negeri Pahang (JPNP) bersama-sama dengan agensi kerajaan termasuk kerjasama angg0ta p0lis dari Ibu Pejabat P0lis Daerah (IPD) Raub.

0perasi tertumpu kepada tind4kan memusn4hkan tan4man durian sec4ra h4ram dan meny1ta sebarang barangan termasuk k3nderaan serta membuat t4ngkapan terh4dap mana-mana indiv1du yang telah mencer0boh tanah HSK tersebut.

JPNP dalam kenyataannya semalam memaklumkan menahan 18 0rang disyaki pek3bun h4ram durian Musang King dalam 0perasi pengu4tkuasaan di situ.

Jabatan itu berkata, sepanjang 0perasi itu dijal4nkan, mereka berd3pan dengan ke4daan pr0vokasi pek3bun har4m term4suk membuat h4langan kepada kend4raan untuk kelu4r dan masuk ke kaw4san berkenaan.

Menurut kenyataan itu, angg0ta jab0tan tersebut juga dih0lang daripada menj0lankan tug0s. – UTUSAN ONLINE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *