Kebun Musang King : Ketua P0lis Negara H4ntar Pasukan Ger4kan Am (PGA) Untuk Bantu 0perasi Musn4h

ISU SEMASA

PETALING JAYA: Pasukan Ger4kan Am (PGA) akan dihantar ke Raub, Pahang bagi memastikan 0per4si memusn4hkan kebun durian Musang King yang ditanam secara h4ram di Hutan Simpan Batu Talam berjalan lancar.

Ketua P0lis Negara, Datuk Seri Acryl Sani Abdullah Sani berkata, p0lis akan mem4stikan angg0ta Jabatan Perhut4nan Negeri Pahang (JPNP) dapat menjal4nkan tugas tanpa dig4nggu pihak tertentu.

 

“P0lis juga membuka kert4s dakw4an pel4nggaran pr0sedur 0per4si st4ndard (SOP) pemimpin parti p0litik yang merent4s d4erah dan negeri dalam isu ini.

“P0lis tidak akan bert0l4k 4nsur dengan pihak yang m4hu mengg4nggu gug4t tugas pihak berku4sa mengu4tku4sakan undang-undang,” katanya di sini hari ini.

Terdahulu, Acryl Sani hadir di Pr0jek Perumahan Rakyat (PPR) Seri Sabah meninjau keadaan sem4sa l0kasi yang kini diken4kan Perint4h K4walan Perger4kan Diperket4tkan (PKPD).

Turut hadir, Ketua P0lis Kuala Lumpur Datuk Azmi Abu Kassim dan Timbalannya Datuk Y0ng Lei Choo. – UTUSAN ONLINE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *