Kebun Musang King: Prov0kasi Bert3rusan Mel3takkan K3nderaan Di Teng4h Jalan

ISU SEMASA

RAUB – Bermula dengan prov0kasi mel4mpau pada hari kedua 0per4si, pihak dipercayai pek3bun h4ram durian Musang King terus bert1ndak ber4ni apabila meros4kkan lantai simen j4mbatan di kaw4san dusun berkenaan semalam selain mel3takkan k3nderaan di teng4h jalan.

Tind4kan itu menyeb4bkan 0per4si memusn4hkan p0kok durian Musang King hari ketiga semalam terh3nti apabila penguatku4sa terb4bit terp4ksa memb4iki jambatan dan meng4lami kel3watan.

Ketua Pen0long Peng4rah (Pengu4tkuasa), Jabatan Perhutanan Negeri Pahang (JPNP), Nor Azirim Ahmad berkata, tind4kan yang dibuat pihak tidak bert4nggungj4wab berkenaan menyeb4bkan 0per4si musn4h dusun Musang King semalam tidak dapat dit3rusk4n seperti dir4ncang.

Justeru beliau berkata kehadiran P4sukan Ger4kan Am (PGA) hari ini amat din4ntikan yang d4pat memberikan j4minan keselam4tan kepada penguatku4sa dalam berhadapan dengan ke4daan menc4bar itu.

“Saya difahamkan hari ini angg0ta P4sukan Ger4kan Am (PGA), Briged Tengg4ra turut menyert4i 0per4si musn4h, keh4diran mereka lebih menj4min kesel4matan mereka yang menj4lankan tug4s.

“Pemb4bitan angg0ta Unit Pengu4tkuasa JPNP Z0n Pahang Barat dan Timur, P0lis Diraja Malaysia (PDRM) Balai Tranum dan Unit P3nguatku4saan Negeri Pahang mel4ncarkan 0per4si musn4h yang di4nggap begitu menc4bar buat semua petug4s,”katanya.

Difahamkan angg0ta PGA tiba hari ini bagi melakukan kaw4lan di k4wasan pen4naman durian Musang King seluas 101 hektar di Hutan Simpan Batu Talam berkenaan.- K! ONLINE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *