Kebun H4ram Musang King: Kehadiran PGA Mel4ncarkan Operasi Musn4h

ISU SEMASA

KUANTAN: Jabatan Perhutanan Negeri Pahang (JPNP) menambah 30 lagi kakitangannya bagi menjalankan 0perasi penguatku4saan memusn4hkan kebun h4ram durian Musang King dalam Hutan Simpan Kekal (HSK) Batu Talam di Raub, dekat sini.

Keseluruhannya ketika ini terdapat 65 kakitangan JPNP yang terlibat dalam 0per4si berkenaan yang bermula 3 Julai lalu dan dijangka mengambil masa sehingga 2 Ogos ini atau selama kira-kira sebulan.

Kehadiran angg0ta Pasukan Ger4kan Am (PGA) sejak semalam jelas memberikan kes4n besar apabila 0per4si berkenaan kini berjalan lancar.

Ketua Pen0long Pengarah (Penguatku4sa), JPNP, N0r Azirim Ahmad berkata, petugas jabatan itu bersem4ngat menjalankan 0per4si penguatku4saan selepas kehadiran angg0ta PGA di situ.

“Kita berharap 0per4si berjalan l4ncar tanpa sebarang g4ngguan daripada mana-mana pihak dan prov0k4si pihak tidak bert4nggungjawab tidak berul4ng.

“Hari ini kita menambah lebih 30 kakitangan JPNP menjadikan keseluruhan kira-kira 65 kakitangan yang dibahagikan kepada beberapa kumpulan peneb4ng,” katanya di sini hari ini.

Gara-gara pr0vok4si melamp4u pada hari kedua operasi memusn4hkan p0kok durian Musang King yang ditanam sec4ra h4ram di HSK Batu Talam, p0lis segera menempatkan PGA di kawasan itu.

Kelmarin, pekebun har4m mer0s4kkan lantai simen jambatan di kawasan dusun berkenaan semalam di samping melet4kkan kender4an di teng4h jalan.

Nor Azirim berkata, p0lis dan PGA mengad4kan dua Sek4tan Jalan Raya (SJR) 24 jam di laluan utama masuk ke kaw4san kebun durian itu sej4k sem4lam.

Menurutnya, kaw4lan juga dilakukan di kawasan jamb4tan simen yang dir0s4kkan sebelum ini selain angg0ta PGA melakukan k4walan di semua k4wasan aktiviti peneb4ngan. – UTUSAN ONLINE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *