Kebun Musang King : 18 Pekebun Durian Dibeb4skan Dengan J4minan P0lis

ISU SEMASA

Seramai 18 pekebun durian di Raub, Pahang yang direm4n pihak berku4sa semalam telah dibebaskan pagi ini dengan jaminan p0lis.Menurut sekretariat Save Musang King Alliance (Samka), angg0ta keluarga pekebun berkenaan dimaklumkan 0leh pegawai penyi4sat pada jam 12 tengah malam semalam untuk membeb4skan mereka dengan j4minan pagi ini.

 

Sekretariat itu juga mengesahkan semua tah4nan telah dibebaskan dari ibu pejabat p0lis Raub sehingga jam 11 pagi tadi.Berdasarkan siaran langsung Samka di Faceb0ok, peguam yang mewakili pekebun terbabit, Chan Yen Hui berkata, mereka perlu melap0rkan diri di m4hkamah atau b4lai polis pada 4 Okt0ber.

Katanya, jika mereka gag4l berbuat demikian, penj4min akan diken4kan dend4 sebanyak RM10,000.Dia berkata, p0lis telah selesai merek0dkan keterangan mereka semalam walaupun majistret memben4rkan t4hanan rem4n selama dua hari.

 

Sementara itu, Ketua Bir0 Undang-undang DAP, Ramkarpal Singh juga hadir di balai p0lis berkenaan bagi memberikan b4ntuan gu4man kepada pekebun durian terbabit.Ketika bercakap dalam siaran secara langsung, Ramkarpal berkata, mereka telah memberi kerj4sama dengan pihak p0lis dan pihak berkuasa semasa si4satan.

 

0leh itu, katanya, tiada sebab untuk t4hanan mereka dilanjutkan.

“Kami gembira dengan perkembangan ini. Kami akan hubungi anak guam mengen4i apa yang harus dilakukan sel4njutnya,” kata angg0ta Parlimen Bukit Gelug0r itu.Dia juga berkata peguam mungkin akan men4rik balik perm0honan sem4kan perint4h r3man yang dikeluarkan majistret Raub semalam, memandangkan semua pekebun terb4bit dibeb4skan hari ini.

 

Ramkarpal diarahkan 0leh Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng untuk memberikan bantuan guaman kepada mereka yang ditahan.”Ini adalah mas4lah mata pencarian bagi pekebun durian yang telah berkebun di sana selama beberapa dekad dan kerajaan negeri Pahang harus berusaha menyeles4ikan m4salah sec4ra damai antara syarikat swasta itu dan pekebun” kata Lim dalam kenyataan semalam.

 

Adun Bilut, Lee Chin Chen dan Adun Tras, Ch0w Yu Hui juga hadir di balai p0lis berkenaan.Semalam, mahk4mah memben4rkan perintah rem4n selama dua hari terh4dap 18 pekebun durian, termasuk se0rang remaja berusia 17 tahun untuk memb4ntu sias4tan Jabatan Perhutanan atas tuduh4n m3ncer0boh.

 

Kerajaan negeri Pahang mend4kwa pekebun berkenaan mener0ka tanah sec4ra h4ram dan berusaha m3ngusir mereka. Kerajaan negeri telah menyew4kan tanah itu kepada sebuah syarikat bagi tujuan penamanan durian.

 

Syarikat berkenaan, R0yal Pahang Durian Resources-PKPP Sdn Bhd (RPDR-PKPP), adalah usaha sama antara kerajaan negeri dan syarikat yang mempunyai kaitan dengan kerabat diraja Pahang.Kem3lut terbaru terc3tus apabila pekebun cuba meng4mbil hasil tan4man mereka di tanah berkenaan tetapi dih4lang 0leh Jab4tan Perhutanan dan pih4k p0lis.

 

sumber : MK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *