W4nita M4ti Di temb4k 0leh 10 Orang Lelaki Akib4t T0lak K4hwin Deng4n Sepupu

ISU SEMASA

DAMSYIK, Syria – Se0rang remaja perempuan dilap 0rkan ditemb4k m4ti 0leh 10 lelaki menggun akan sen4pang selepas men0lak untuk dikahwinkan dengan sepupunya, lap0r akhbar The Sun, kelmarin.

 

Kejadian meliba tkan m4ngsa, Eida Al-Hamoudi Al-Saeed0, 18, dirakam dalam satu tind4kan digel ar pembvnuhan bermarvah di sebuah perkampungan tinggal di pinggir Al-Hasakah, utara Syria.Menurut laman Akhabaralaan.net, Eida dikatakan cuba mel4rikan diri dengan kek4sihnya namun berja ya dijej4ki 0leh keluarganya.

 

Remaja itu kemudiannya dih3ret 0leh tiga lelaki yang memb4wa senj4ta sambil dia menj3rit memin ta pert0longan dalam r4kaman vide0 tersebut.Dia kemudian dib4ringkan di atas tanah sebelum se0rang lelaki mengh4lakan sen4pang di kep4la dan men3mbaknya m4ti.

 

M4yat Eida kemudiannya disel imuti kain mer ah dan dibiar kan terba ring di situ.Vide0 itu mener ima kec4man hebat 0leh aktivis dan kumpulan wanita yang meminta para pel4ku diad ili dan pembunvhan wanita di atas nama maru4h dihen tikan.

 

Laman berita Syria Alarabiya melap0rkan Eida did4kwa dibawa ke kawasan perkampungan k0song oleh anggota suku Al-Sharabain.Eida dit3mbak di atas nama ‘pembunvhan bermarvah’ kerana j4tuh cinta dengan se0rang pemuda dan engg4n menik4hi sepupunya, demikian menurut Observa torium H4k Asasi Manusia Syria (SOHR).

 

Lelaki itu dikatakan melam ar Eida tetapi keluarganya mel4rang perkahwi nan itu kerana dia berasal dari suku yang berbe za.“SOHR dengan tegas mengec4m kekej4man dan mendes4k agar pel4ku did4kwa atas tudvhan membunvh dan mener bitkan vide0 dengan nama ‘pembunvhan bermarvah’,” kata satu kenya taan.

 

Pusat D0kumentasi Pel4nggaran di utara Syria menges4hkan m4ngsa sebagai Eida dan memakl umkan remaja itu dis3ksa selam a beberapa hari sebelum dibvnuh. – Agensi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *