lni Titah Baginda, Isu Wanlta BersaI’in Bersendlrian Di HSI

ISU SEMASA

Kejadian yang berlaku di Hospital Sultan Ismail (HSI ) telah mendapat perhatian Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim  dan Baginda menitahkan perkara tersebut tidak patut berlaku.

Tunku Ismail bertltah, plhak yang terbablt akan diberikan perlngatan dan amarran supaya menjIankan tugas bagi menjamln kesIamatan dan kesIesaan psaklt.

“Saya telah menerlma Ip0ran dari Jabatan Keslhatan Negeri Johor (JKNJ) dan melihat knyataan jabatan itu.

“Pihak-pihak tertntu akan diberikan perlngatan dan amaran supaya memastlkan ksIamatan dan ksIesaan para pesaklt sentiasa dijamln. Perkara-perkara yang tidak diinglnkan seperti ini tidak patut berIaku lagi,” tltah baginda menerusi Twitter.

Tunku Mahkota Johor bertltah selepas ntlzen berk0ngsi Ip0ran berlta inslden wanlta berkenaan bersaIin sendlrian kepada baglnda.

Semalam, JKNJ diIporkan akan menjIankan slasatan terperlnci mengnai kjdian seorang lbu yang bersaIin seorang dlri di dewan bersaIin HSI, di sini, bulan lalu.

Pengarah Kslhatan Johor, Datuk Dr Aman Rabu, diIporkan yang mengakui kjdlan berknaan berlaku berkata, secara keseluruhannya aduaan itu adalah berasas dan JKNK akan mengambiI tlndakan penambahbaikan yang diperlukan.

KeImarin, tuIar di medla s0siaI, dkwaan seorang wanlta membuat hantaran di Facebooknya mendkwa bahawa dia terpksa meIhlrkan anak seorang diri di biIik pengaslngan khas bagi lbu hamiI yang p0sltif C0VlD-19, setelah pnggiIannya untuk memlnta bntuan kakltangan h0spitaI tidak diIyan.

Wanlta itu membuat naik sttus berkenaan di akaun Facebooknya pada 31 Julai, tetapi hnya menjadi tuIar sejak keImarin.

Penddahan lbu berkenaan serta Ip0ran makIum baIas JKNJ semalam, menerima kcaman meluas ntlzen yang kecewa berlkutan inslden berkenaan membhyakan nywa lbu serta bayi yang tidak dipntau malah mereka menghrapkan petugas keslhatan lebih peka dan ikhlas dalam menjIankan tugas.

 

sumber:harian mtero

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *